Rok za ranu prijavu je 31. prosinca 2023. godine!

OSOBNI PODACI O SUDIONIKU

Ime Prezime OIB
Spol  
Adresa stanovanja Mjesto i poštanski broj

E-mail adresa Telefon/Mobitel

OSOBA U PRATNJI

Osoba u pratnji
Ime Prezime OIB
Adresa stanovanja Mjesto i poštanski broj

Napomena: moguće je prijaviti samo jednu osobu u pratnji

ORGANIZIRANI PRIJEVOZ AUTOBUSOM

Cijena rezervacije je 37,50 EUR (30,00 EUR + PDV) / 282,54 HRK (226,04 HRK + PDV)

Organizirani prijevoz autobusom

Broj osoba

Informaciju o točnom vremenu i mjestu polaska dobiti ćete 7 dana prije polaska, na Vaš e-mail kojeg ste naveli u prijavi.

Sljedeći korak →