Program Dana arhitekata 3.0

 

datum

vrijeme

događanje

predavač

mjesto

četvrtak,

4. travnja 2019.

12,00 – 14,00

AKREDITACIJA SUDIONIKA

 

 

Velika dvorana Dalmacija

 

 

14,00 – 15,00

Svečano otvorenje

 

15,00 – 16,00

Ručak za sve sudionike u hotelu Le Meridien Lav  

16,00 – 16,05

Najava glavnih predavača

Željka Jurković

16,05 – 16,45

Investing in public space culture: a paradigm shift for a sustainable human future

Luisa Bravo, City Space Architecture

16,45 – 17,25

Javni prostor

Branimir Medić, De Architekten Cie

17,25 – 18,05

Javni prostori u procesima preobrazbe grada

Alan Kostrenčić

20,00

Koktel večera za sve sudionike u Casinu hotela Le Meridien Lav

 

petak,

5. travnja 2019.

9,30 – 13,30

10,00 - 12,00

MGIPU - demonstratura / radionica za e-dozvolu
HKA info pult - informacije članstvu

 

Bussiness centar

 

 

JAVNI PROSTOR _TEORIJA I PRAKSA PLANIRANJA JAVNIH PROSTORA

9,20 – 9,30

Najava teme JAVNI PROSTOR

Tihomir Jukić

Velika dvorana Dalmacija

9,30 – 10,10

Tranzicija javnog prostora

Tihomir Jukić

10,10 – 10,45

Beyond Design: The Politics of Creating Public Space in Vienna

Eva Schwab, Institute of Urbanism TU Graz

10,45 – 11,15

Moving shapes: Examples of Landscape Urbanism on Different Scales

Maria Auböck

János Kárász

 

11,15 – 11,30

Pauza za kavu

 

11,30 – 12,10

Javni prostor po mjeri čovjeka: sociološki pristup planiranju i projektiranju javnog prostora

Jana Vukić

12,10 – 12,40

Javna skulptura = javni prostor

Branko Franceschi

12,40 – 13,30

Okrugli stol: Teorija i praksa planiranja javnih prostora

moderator: Alan Kostrenčić
sudionici: Jana Vukić, Bojan Bilić, Branko Franceschi, Sanja Šaban (MGIPU), Tihomir Jukić, Bojan Linardić

13,30 - 15,00

Ručak za sve sudionike

hotel Le Meridien Lav

 

KOORDINACIJA PROVODITELJA NATJEČAJA

 

11,30 - 12,10

Koordinacija provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj

voditeljica natječaja

paralelna sesija

dvorana Vis

12,10 - 12,40

Pitanja i odgovori

voditeljica natječaja

 

ZAKONODAVSTVO

 

 

15,00 – 15,30

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

Dunja Magaš, MGIPU

Velika dvorana Dalmacija

15,30 – 16,10

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

Danijel Meštrić, MGIPU

16,10 – 16,45

eDozvola, ePlanovi, e..

Danijel Meštrić, MGIPU

16.45 - 17,00

Pauza za kavu  

17,00 - 17,10

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Maja-Marija Nahod, MGIPU

17,10 – 17,20

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komorama arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

Maja-Marija Nahod, MGIPU

17,20 – 18,00

Okrugli stol
Zakonodavstvo

moderator: Željka Jurković
sudionici: Dunja Magaš, Danijel Meštrić, Lenka Šaran, Ranko Radunović, DAS

20,00 – 24,00

Gala večera za sve sudionike u Velikoj dvorani Dalmacija hotela Le Meridien Lav

 

 

subota,

6. travnja 2019.

9,30 – 14,00

MGIPU - demonstratura / radionica za e-dozvolu
HKA info pult - informacije članstvu

 

Bussiness centar

 

 

JAVNI PROSTOR _ HRVATSKI GRADOVI

9,20 – 9,30

Najava teme: JAVNI PROSTOR_HRVATSKI GRADOVI

Robert Loher

paralelna sesija 2/3
Velike dvorane Dalmacija

9,30 - 10,00

Javni prostor u povijesnom kontekstu

Bojana Šantić

10,00 – 10,30

Žnjan 3.0

Ante Kuzmanić

10,30 – 11,00

Rijeka - grad rocka ili grad trasha?

Bojan Bilić

11,00 – 11,15

Pauza za kavu

 

11,15 – 11,45

Čakovec: potencijali javnog prostora
Laboratorij arhitekture

Blanka Levačić

Silvija Pranjić

11,45 – 12,15

Pomorsko dobro_Pomorsko zlo

Stipe Čogelja, Grad Split

12,15 – 12,45

Sigurnost na javnim prostorima - imamo li odgovor na nove izazove?!

Krunoslav Borovec

12,45 – 13,15

Javni prostor _ Politika _ Novac

Diana Magdić

13,15 – 14,00

Okrugli stol
Javni prostori_hrvatski gradovi

moderator: Robert Loher

sudionici: Ante Kuzmanić, Krunoslav Borovec, Diana Magdić, Bojan Bilić

14,00 – 14,30

ZAKLJUČCI DANA ARHITEKATA 3.0

Goran Rako

 

ARHITEKTI I ...

   

9,00 – 9,05

 

Najave teme ARHITEKTI I ...

 

 

Lenka Šaran

paralelna sesija 1/3
Velike dvorane Dalmacija

9,05 -9,50

... PROTUPOŽARNI PROPISI

Zaštita od požara povijesnih građevina - primjer obnove Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

Milan Carević, Nenad Kondža, Miodrag Drakulić

9,50 - 10,20

... ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

Kako graditi u povijesnom kontekstu?

Snježana Perojević

10,20 - 11,00

Kako je javno postalo moje?

Amir Vuk Zec

11,00 - 11,15

Pauza za kavu

 

 

ARHITEKTI I POSLOVNA PRAKSA

11,15 - 11,20

Najava teme ARHITEKTI I POSLOVNA PRAKSA

Dubravko Bačić

11,20 - 11,50

Profesionalni položaj arhitekata u Europi

- sadašnjost i budućnost (ACE)

Georg Pendl

11,50 - 12,20

Ponderi i kriterij za javnu nabavu arhitektonskih usluga

Maja-Marija Nahod, MGIPU
12,20 - 12,55

Zabrana dogovora o cijenama

Josip Čulić, AZTN

12,55 - 13,30

Istraživanje cijena arhitektonskih usluga u Hrvatskoj u 2018. godini - rezultati ankete

Srđan Dumičić
13,30 - 14,00

okrugli stol_Arhitekti_Poslovna praksa_Cijene usluga


moderator: Dubravko Bačić

sudionici: Georg Pendl, Srđan Dumičić, Maja-Marija Nahod, Josip Čulić, Željka Jurković

Organizator zadržava pravo izmjene programa!